Koninklijke Heemkundige Kring Sint Hubertus Tervuren


De Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren is een vereniging zonder winstoogmerk, die werd gesticht in 1946 door een handvol Tervurenaars met belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis.

De doelstellingen van de Kring zijn :

  • de studie van de Tervuurse geschiedenis en folklore
  • het verzamelen van heemkundige, natuurkundige en artistieke voorwerpen
  • de inrichting van een plaatselijk museum.

Zoals het een heemkundige kring betaamt, draagt de vereniging zorg voor het plaatselijke erfgoed, onder welke vorm dat ook bewaard is : bouwkundig, landschappelijk, archeologisch, archivalisch, picturaal...

 

De invloeden van een publicatie

In de annalen van de kring staat op de datum van 5 juni 1973 volgende aankoop genoteerd: “Een tweedehands schrijfmachine van het merk Olympia met brede wagen.” Die schrijfmachine moest dienen om de eerste teksten van het nieuwe tijdschrift uit te schrijven. De uitgave van een heemkundig tijdschrift was cruciaal voor het voortbestaan en de werking van de kring. Dat blijkt overduidelijk uit de historische cijfers van het ledenbestand. In de periode 1971-1972 telde de kring 41 leden. Daar moet wel bij gezegd worden dat de kring in de lente van 1971 net heropgestart was door pastoor Davidts. In november 1973 werd overeengekomen dat het tijdschrift tweemaandelijkse zou verschijnen onder de naam ‘De Horen’.
In februari van het daaropvolgende jaar telden we al meteen een aanwinst van 9 leden. Er hoefde toen niet meteen over gespeculeerd te worden dat de aankondiging van een tijdschrift er voor iets zou tussen zitten maar in het verslag van maart dat jaar lezen we dat het aantal abonnementen op het tijdschrift naar de 134 liep. Overmoedig werd in september het besluit genomen om er een maandelijkse uitgave van te maken. Dat werden wel geen twaalf nummers per jaar maar in 1974 ‘slechts’ acht en in 1975 tien. Toen al beloofde Maurits Wynants een regelmatig bijgehouden bibliografie van Tervuurse publicaties. Het ging de kring voor de wind, het ledental liep op tot 180 in november 1974. Dat het opdrijven van de edities tot een ‘maandelijkse’ uitgave overmoedig was, bleek al snel. In 1976 werd er tot zes exemplaren geminderd. Vanaf 1991 werden het er vier per jaar. Het ledenaantal liep – zoals de koers van een bitcoin – op tot 288 in 1981. In 1990 topten we af op 450 leden. Vanaf 1980 werd een berichtenblaadje bij De Horen gevoegd van vier tot acht pagina’s. Het werd de prille aanzet tot wat nu Het Horentje is geworden.
De eerste edities van De Horen waren amateuristisch in mekaar gezet, met stencils, kopieën e.d. Het was duidelijk dat er leergeld betaald moest worden maar geleidelijk werd het beter. Het ontwerp van de omslag – een creatie van 1974 – werd vernieuwd in 1992 en er kwam toen toch al een zekere stijl in de bladspiegel. In 1997 vertoonde de omslag zelfs een ‘gedurfd’ ontwerp met schuinse, overlangse balken… en het millen-niumjaar kwam voor de dag met een totale ‘remake’: een kleurenomslag met een oude foto in een modern design. En wat ook opviel: professionele publiciteit op de binnenbladzijden. De millenniumbug had hier duidelijk voor een schokgolf gezorgd.
Een vereniging met een maatschappelijk doel dat populair is bij de bevolking hoeft zich niet te druk te maken over zijn aantrekkingskracht. Sportclubs beleven hoogdagen. Hun enige bezorgdheid is hun bestaan en locaties vinden om hun sport in te kunnen beoefenen. Verenigingen die het in een ietsje ander segment van de samenleving willen zoeken, een segment waar wel een zekere interesse voor bestaat onder de bevolking, maar dan ook weer niet te veel… moeten al wel eens beter nadenken hoe het leden kan aantrekken... en aan zich binden. Het is duidelijk dat een tijdschrift voor de heemkundige kring een gelukkig initiatief was, maar ook een gedurfd plan. Want wie kon in 1973 voorspellen dat de kring er altijd in zou slagen om dat blad gevuld te krijgen? De bibliografie van Maurits, tot vandaag toe aangevuld, telt ondertussen 145 bladzijden A4. Eén lange lijst met artikels en boekuitgaven over onze regio en zijn geschiedenis. Op onze website te consulteren: www.heemkundetervuren.be/dehoren.html

Fons Vandendael

Beknopte privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren, Blankaart 10, 3061 Leefdaal, voor het ledenbeheer en activiteiten, op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om heemkunde en aandacht voor de lokale en regionale geschiedenis in Tervuren en omstreken te stimuleren, uit te diepen, onder de aandacht te brengen en zichtbaar te maken in Tervuren, Duisburg, Vossem en Moorsel.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verder verwerken, volstaat het ons dat mee te delen op het adres heemkundetervuren@gmail.com of het e-mailadres van een van de bestuursleden (zie op onze website of in onze publicatie ‘Het Horentje’ de bladzijde ‘contact’ / ‘bestuur’). Op bovengenoemd adres (of e-mailadressen van bestuursleden) kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

E-mail aan de Heemkundige Kring

Berichten en vragen aan de heemkundige kring kunnen van nu af aan ook gestuurd worden aan volgend adres: heemkundetervuren@gmail.com

Ze zullen beantwoord worden door de persoon die verantwoordelijk is voor de materie die er het onderwerp van uitmaakt.