Leestafel : Onze nieuwe aanwinsten.


In te kijken in ons archief- en documentatiecentrum ‘Moestuin’ tijdens de werkvergaderingen (2e en 3e maandag van de maand van 18 tot 21u, toegang langs de balie van het administratief centrum ‘de Zevenster’, Markt 7a, Tervuren. Aanmelden vóór 19u).

Besprekingen: Geert Schuerman en Vic Motte

Boeken


 

Tijdschriften, in ons archief in te kijken:

Brabant Cronikel
Tijdschrift voor familiegeschiedenis, 2021-01.
In dit nummer wijst redacteur en genealoog, Jan Caluwaerts er terecht op dat er een trendy golf bezig is om figuren uit het verleden, van wie bepaalde daden niet stroken met hedendaagse opvattingen, te verketteren en deze aspecten uit hun leven uit hun context te lichten en uit te vergroten. Zo citeert hij de figuur van Columbus in Amerika, generaal Foch te Leuven en Leopold II in België. In Frankrijk is men echter geenszins bezig met een damnatio memoriae voor Napoleon, hem uit het collectief geheugen te wissen, integendeel. Ondanks het feit dat hij bij zijn veroveringen optrad als massamoordenaar en verantwoordelijk is voor de dood van ongeveer 2 miljoen jonge kerels in zijn leger, fungeert in Frankrijk het Château de Vincennes als een speciaal archief voor de Napoleontische periode. In het bewuste artikel lazen we dat bij de geboorte van een jongen op zijn geboorteakte al genoteerd werd wanneer hij zou opgeroepen worden tot het leger (‘conscrit pour l'an …’ schreef men in een hoekje).
 
Eigen Schoon en de Brabander
Kon. Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel, 2021-01.
Hierin een artikel over het brouwen van bier en het drinken ervan in het hertogdom Brabant tot het einde van de 18de eeuw.
In het artikel ‘Lepra in de omgeving van Vilvoorde en Mechelen’ vernemen we o.a. dat de leprozerie van Terbank eeuwenlang zowat het monopolie had in Brabant voor het stellen van de diagnose van lepra. Even verder heeft ‘onze buurman’ Guy Vande Putte het over de invloed van de taalgrens op Overijse. De auteur verwijst hierin o.a. naar de toponymische activiteit van Maurits Wynants, een studiegenoot van hem, en het feit dat onze Horen aanvankelijk onderdak verleende aan de in 1974 opgerichte heemkundige kring ‘De Beierij van IJse’ om haar artikels gepubliceerd te krijgen. Een paar jaar later brachten de heemkringen van Overijse en Hoeilaart het tijdschrift Zoniën uit als een gezamenlijk project.

Huldenbergs Heemblad
Huldenberg, Loonbeek, Neerijse, Ottenburg en Sint-Agatha-Rode, 2021-01.
We lezen hier een artikel over de marechaussee tijdens het Hollands bewind. Daarin vernemen we dat Vossemnaar Petrus Joannes Van Billoen (° 1784), zoon van Anthonius en Anna Maria Stroobants, tot 1830 dienstdeed als gendarme. Vóór 1815 was hij overigens reeds gendarme tijdens de Franse periode.
 
Melijn
De Vrienden van de School van Tervuren, 2021-01.
De vereniging meldt ons dat Herman De Vilder zijn opdracht van eindredacteur van het tijdschrift naar anderen doorgeschoven heeft. Daarom willen we Herman danken voor al het werk dat hij verzet heeft in de vorm van artikels zowel als in de vorm van aansporing aan anderen om de kunst in het Tervuurse erfgoed in de belangstelling te brengen. Verder onder andere een interessante bijdrage over de rel die Dotremont in 1949 veroorzaakte n.a.v. de opening van de Cobratentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
 
M&L
Tijdschrift van monumenten, landschappen en archeologie, 2021-01 en 02.
Ergens in het begin van nummer 1 las ik een vlijmscherpe stelling: ‘Wie zijn verleden weggooit, heeft geen toekomst. Oude en waardevolle gebouwen verdienen de nodige aandacht. Het zijn tastbare herinneringen aan een rijk verleden.’
Het nummer 1 pakt uit met een uitgebreide studie over een filmzaal in Duffel, de persoonlijke woning van architect Georges Volckrick in Watermaal-Bosvoorde, de restauratie van de roofvogelvolière in de Antwerpse Zoo en de handschoenzaak Boon in Antwerpen.
In het nummer 2 vernemen we meer over de restauratie van de muurschilderingen die Roger Raveel en enkele andere (toen) jonge kunstenaars in de jaren 1966-1967 aanbrachten in het kasteel van Beervelde-Lochristi. Ook een beschrijving van de wederopbouw vanaf 1919 van hoeven in de frontstreek van de West-Vlaamse ‘verwoeste gewesten’. Hier werd een gepast evenwicht gevonden tussen de toenmalige nieuwe technieken en de regionale bouwstijl van vroeger.
 
De Semse
Nieuwsbrief van de Heemkundige Kring van Zemst, 2021, nr. 3, maart.
Hier een drietal lezenswaardige bijdragen: Jeugd en seksualiteit te Eppegem in de 17de eeuw; de getuigenissen van Joseph Abbeel (1789-1866) als soldaat in het leger van Napoleon en de veroordeling van pastoor Stas uit Neerwinden omdat hij zich niet hield aan het celibaat.
 
Velpeleven
Heemkundige Kring Boutersem, 2021-01.
Dit nummer geeft ons voor de vierde maal een paar ontroerende getuigenissen van personen die merkwaardige tijden beleefden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ditmaal lezen we een getuigenis van respectievelijk Paul Vandeput (1923-2005) en Aloïs Stillaert (1922-2013) over de ellendige tijd van hun krijgsgevangenschap in Duitsland.
 
Vlaamse Stam
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 2021-02.
Wie zich bezighoudt met opzoekingen naar een familiaal verleden gaat best te werk met een ‘kwartierstaat’. De zoeker vertrekt bij zichzelf om via zijn ouders en grootouders een hele afstammingstabel te ontwikkelen. Soms belandt hij in een doodlopend straatje omdat ergens een vader een illustere onbekende is, omdat sporen naar het buitenland leiden, of omdat iemand als vondeling werd gelegd.
Deze uitgave heeft het in twee teksten over vondelingen. In een eerste artikel behandelt de auteur het verschijnsel in het algemeen. Een tweede artikel is meer specifiek. In het jaar 1807 werd ergens in Leuven een pasgeboren jongen gevonden. De ambtenaar van de burgerlijke stand gaf hem de familienaam ‘Amourette’


Vic Motte