Leestafel : Onze nieuwe aanwinsten.


Boeken

Willy en Jos Brumagne
Terug naar Leefdaal
(2018), uitgave in eigen beheer,
200 p., geïllustreerd.
 
De schrijver – Jos Brumagne – stelt in zijn besluit, achteraan het boek, dat hij dit niet heeft willen schrijven met ondersteuning van statistieken of andere wetenschappelijke aanpak, en dat is inderdaad duidelijk geworden bij het lezen ervan. Het boek is wel geschreven op basis van en aan de hand van de vele notities en verzamelingen van vader zaliger Willy Brumagne – die in zijn tijd een autoriteit was voor Leefdaal, waar niet aan voorbij kon worden gegaan – maar dan wel in een losse stijl. Zelden heb ik de laatste jaren een boek sneller uitgelezen dan dit exemplaar. (Ik ben dan ook wel een beetje een tragere boekenlezer ben geworden.) Om maar te zeggen dat het vlot wegleest.
Het boek opent met de titel “Wandelen door archieven”, het is een langgerekt wandelen geworden door Leefdaal, met silexsteentjes in de hand, van in de steentijd tot in de glorieuze jaren na de Tweede Wereldoorlog. Zo krijgen we een beeld van hoe dit dorp door de eeuwen heen van een nederzetting gegroeid is tot een voorstedelijke gemeente. Tussendoor wordt er in cursief verteld over de vele wandelingen die vader en zoon maakten, waarbij ze allerlei kleine dingen ontdekten in de streek, zoals zoetwatermossels, of een zeldzame ‘kardinaalsmuts’, die in Leefdaal in het wild groeit. Het boek is dus geen standaardwerk geworden, waar op voortgebouwd kan worden voor de echte geschiedschrijving. Wat een beetje sneu is: de tekstverzorging had wat meer aandacht mogen verdienen voor zulk mooi uitgegeven boek, maar dat is een minpuntje dat niet door elke lezer even zwaar zal genomen worden.
AV
 
 
Fons Vandendael
De familie Cumps in negentiende-eeuws Tervuren
ISBN 978 9079834 679
(2019) Uitgeverij Kolektiva bvba.
208 p., geïllustreerd.
 
 
Onze ondervoorzitter schreef een boek over de Tervuurse familie Cumps van wie de voorouders teruggaan tot in Tombeek, waar ze opdoken eind zestiende eeuw, en zich verspreidden over Overijse, Huldenberg, Hoeilaart, en zo verder naar Tervuren, Wezembeek, Brussel… Zo komt de auteur bij het eerste gezin – Egidius Cumps (geboren Hoeilaart 1777, overleden Tervuren 1856) en Maria Catharina Patri (geboren Tervuren 1781, overleden Tervuren 1847) – dat zich in Tervuren vestigt. Hij bespreekt uitgebreid vele afstammelingen van de eerste, tweede, derde en vierde generatie van dit echtpaar. Hij geeft een beeld van hun gewoonten, beroepen en bezittingen, hij verkent hun woonomgeving, leert ons hun woningen kennen, hoe ze gebouwd en ingedeeld waren. Zo krijgen we een beeld van het alledaagse leven en komen we ook te weten hoe Tervuren evolueerde in de negentiende eeuw. Het boek is geïllustreerd met vele foto’s, afbeeldingen van kaarten en plattegronden. Fons geeft ook een verklaring voor de familienaam Cumps en varianten (Cums, Kumps, Kimps, de Kempe, de Kimpe en nog vele andere): iemand was gekend als vechter (Germaans: Campo). Een andere was gekend als een bastaardkind en men noemde hem kemp of kempe. Iemand kon ook een bijzit zijn, die noemde men eveneens kemp.
Achteraan in het boek is het parenteel Gielis Cumps opgenomen, met alle afstammelingen van het gezin tot aan het begin van de Eerste Wereldoorlog. Het boek is te raadplegen in ons archief, en kan ook rechtstreeks besteld worden in de webshop van Uitgeverij Kolektiva (of bij Bol.com en Standaard Boekhandel), zie vorig horentje.
GS
 
 
de Montigny J. Fr.,
La Chapelle de Saint-Hubert à
Tervuren
(2017), uitgave in eigen beheer, 48 p., geïllustreerd.
 
Ik herinner me de heer de Montigny als een enthousiaste en zeer leergierige cursist tijden een van de reeksen conferenties die ik in de loop van ongeveer 20 jaar gaf over de Tervuurse geschiedenis. Nu blijkt dat hij zich niet enkel steunde op wat hij toen uit die cursussen haalde maar ook zelf op zoek ging naar aanvullingen voor deze uitgave. Zoals hij in een ondertitel zelf verklaart, wil hij hiermee een compilatie maken van wat hij al die jaren verzamelde over dit onderwerp, dit ten behoeve van zijn Franstalige vrienden.
De tekst handelt niet enkel over de geschiedenis van Sint-Hubertus en de gelijknamige kapel. Ook de invloed die de nationale geschiedenis heeft gehad op dit dorp met zijn hertogelijk kasteel.
In een addendum geeft hij ook nog informatie over de relatie van Sint-Hubertus met Luik en uiteraard ook het Ardeense Saint-Hubert, het voormalige Andage.
VM

Tijdschriften, in ons archief in te kijken:

Brabants Cronikel
Tijdschrift voor familiegeschiedenis, 2019-01.
In dit nummer vernemen we dat het register voor de schepenakten van de gemeente Bertem (periode 1747-1780) in het Rijksarchief (Leuven) hernummerd werden naar nr. 140, inventaris 87.
Wie een alfabetisch overzicht van personen of een chronologische index hiervan wil, mailt naar jefvanderwegen@yahoo.com , prijs 5,00 euro, 3,00 euro verzendingskosten.
 
De Kelle Beiersblad
Heemkring Overijse, 2019-01.
Wijnliefhebbers krijgen in het eerste nummer van dit jaar de gelegenheid om meer te weten te komen over het wijnhuis ‘Wijnkelder Sibiën’, voorheen de coöperatieve Isca.
 
Melijn
De Vrienden van de School van Tervuren, 2019-01.
Hierin uiteraard heel wat over de tentoonstelling “Luc Cromheecke in de voetsporen van (Charles-François) Daubigny (1817-1878)”, (van 1 april tot 12 mei 2019) in CC Warandepoort. Zowel dan over de tentoonstelling als over de figuur van Daubigny.
Verder ook over het feit dat EuroART 25 jaar geleden opgericht werd; over de invloed van de Afrikaanse kunst op Picasso; over het thema van het paard in de Europese schilderkunst en over lopende tentoonstellingen. Op de cover een amusante cartoon van Luc Cromheecke, met een knipoogje naar Daubigny.
 
Science Connection
Federaal Wetenschapsbeleid, nr. 59, 2018-2019.
In dit nummer lezen we alles over het nieuw ingerichte AfricaMuseum: een interview met Guido Gryseels, de algemeen directeur; over ‘Een nieuwe architectuur voor een nieuw museum’; de hedendaagse kunst in het AfricaMuseum… Verder lezen we er over: ‘Berlin 1912-1932’ (over kunst in het Berlijn van de jaren ’20), een tentoonstelling in het KMSK te Brussel met meer dan 200 kunstwerken. Thema’s zijn ‘stedelijke avant-garde en oorlog’, ‘Revolutie en utopie’; ‘de mythe Berlijn’ en ‘Crisis’. En dan is er ook nog een artikel over ‘De weg naar een federaal webarchief, een onderzoek naar een strategie voor webarchivering op federaal niveau. Dit blad kan gedownload worden op de website www.belspo.be.

De Semse
Nieuwsbrief van de Heemkundige Kring Zemst, 2019-03, 04 en 05.
Hierin lezen we een interessante bijdrage over het Romeinse aquaductsysteem van Atuatuca Tungrorum, het huidige Tongeren. In nummer 5 twee lezenswaardige bijdragen: eentje over de vroegere schepenbanken, het andere over het voormalige graafschap Loon.

Soignes – Zoniën
Liga van de Vrienden van het Zoniënwoud, 2019-01.
In deze uitgave o.a. meer over sporen van de Eerste Wereldoorlog in het Zoniënwoud en over een merkwaardige eik die naar de overleden Michel Maziers zal genoemd worden.

Tijd-Schrift
Heemkunde Vlaanderen, 2019-01.
Dit nummer gaat integraal over het thema ‘Ambachten en Vakmanschap’ in tijden van massaproductie. We leren hierin iets bij over de status van het vensterglas (18e eeuw), de Brusselse korsettenmaker Antoine Rousseau (18e eeuw), het succes en de teloorgang van de fluweelnijverheid in Zuidwest-Vlaanderen in de 20e eeuw, de opkomst van de luxe-confectienijverheid in Brugge (15e eeuw) en drukkerijerfgoed in objecten, hoofden en handen.
 
Vlaamse Stam
Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 2019-01.
Informatie over familiegeschiedenis wordt hier gekoppeld aan onverwachte aspecten. Zo duiken er namen en afstammingen op bij het wielrennen (o.a. Stan Ockers), de vinkensport, het voetbal… We trokken ook grote ogen toen we lazen dat er te Gent in het begin van de 20e eeuw een fanfare bestond die fietsend muziek speelde. Ze droeg de naam ‘Velofanfare l’Aigle’.
Een ander artikel heeft het over het archief van de landmetersfamilie De Bersacques. We herinneren er aan dat Louis De Bersacques in 1624 een figuratieve kaart tekende van onze warande. We bezitten er in ons archief een foto van.
 
Zoniën
Heemkringen uit Overijse en Hoeilaart, 2019-01.
In dit nummer o.a. meer over de ontstaansgeschiedenis van Jezus-Eik.