Leestafel : Onze nieuwe aanwinsten.


Boeken

Nieuwe boeken in onze bibliotheek


Tijdschriften, in ons archief in te kijken:

Brabant Cronikel
Tijdschrift voor Familiekunde in Vlaams-Brabant, 2017-04

In dit nummer lazen wij een artikel dat ons kan interesseren. Zeker in het licht van de discussie of de Heilige Hubertus al dan niet in Tervuren zou zijn overleden…

“In een boek komen wij de licentiaet in de medicijnen Petrus Judocus Vander Taelen tegen, overleden in Tienen in 1768 (hij had daar inderdaad zijn praktijk gevestigd), maar geboren in ’s-Gravenvoeren omstreeks 1732. Hoe kwam men in hemelsnaam daar terecht? Terwijl het duidelijk is dat hij één van de zonen was van chirurgijn Josse vander Taelen van Tervuren. Daar moest toch een reden voor zijn.

Tot duidelijk werd dat de auteurs de adellijke graden verward moeten hebben. Tervuren werd vaak vermeld als Vura ducis. Vura omdat het dorp gelegen was aan het riviertje de Voer, ducis of hertogelijk omdat de hertogen van Brabant graag en vaak naar hun kasteel in Tervuren kwamen. De hertog heeft men gedegradeerd tot graaf, om er ’s-Gravenvoeren van te maken. Terwijl de latijnse naam van deze gemeente dan weer Fori comitis is.”

Nvdr. Petrus Judocus (of Pierre Josse) Vander Taelen werd inderdaad geboren te Tervuren op 8 januari 1733. Hij trouwde op 28 mei 1765 in Leuven met Anna Catharina Swerts.

Blikveld
Koning Boudewijnstichting,
2017-04, nr. 111.

Het erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting legde 789.000 euro op tafel om de prestigieuze Wolferscollectie aan te kopen. Daardoor kon de stichting archieven, correspondentie en foto’s van Philippe Wolfers (1858-1929) en diens zoon Marcel (1886-1976) verwerven. De eerste was edelsmid en ivoorsnijder, zoon Marcel was naast edelsmid ook beeldhouwer. De familie liet in 1912 in de Arenbergstraat te Brussel door Victor Horta een winkel inrichten ‘Wolfers Frères’. Later kwamen er de kantoren van de Kredietbank. Bovenvermelde aankoop behelst ook het meubilair van deze winkel. Alles werd overgedragen aan het museum van het Jubelpark, waar het in getrouwe tijdweergave zal opgesteld worden in een eigen zaal.

In deze uitgave ook een en ander over de ontsluiting van het Jean Capartfonds van de KMKG. Jean Capart was zgn. ‘Vader van de Belgische Egyptologie’. Hij stond aan de basis van de Egyptologische afdeling van het Brusselse museum.

Eigen Schoon en De Brabander
Koninklijk Historisch Genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel, 2017-04.

In plaats van de gebruikelijke prent van een of ander erfgoed, staat er op de omslag nu een kroontje met het getal 100. Wijst dit erop dat de honderdste jaargang aangevat is? Elders in dit nummer verneem je er meer van.

Faro
Tijdschrift over Cultureel Erfgoed, december 2017.

Hierin een beschrijving van middelen om tieners naar musea te lokken. Verder over het erfgoed van een aantal steden en gemeenten (o.a. Kortenberg), over ‘verkiezings-erfgoed’, over het archief van het Belgisch kunstenlabyrint, over de vrijmetselaarscollecties in Brussel  en ook over depotwerking.

Gerardimontium
Heemkundige Kring van Geraardsbergen, 2017/276.

Hierin een en ander over de kloosterorde der Jozefieten – cfr. het Drievuldigheidscollege te Leuven – die 200 jaar geleden zijn stichting kende te Geraardsbergen. De stichter, kanunnik Van Crombrugghe, heeft er in de kerk van het plaatselijk klooster zijn praalgraf.

Huldenbergs Heemblad
Huldenberg, Loonbeek, Neerijse, Ottenburg en Sint-Agatha-Rode, 2017-04.

Hierin het tweede deel van het artikel over de in 1944 te Huldenberg neergestorte ‘spookbommen-werper’ door Dirk Vander Hulst, expert in deze materie.

Melijn
De Vrienden van de School van Tervuren, 2017-04.

Herman De Vilder heeft het over Armand Maclot en over de dierenschilderkunst. Ook over de tentoonstelling van de VST die in februari 2018 gepland stond in de Warandepoort en gewijd was aan het duo navolgers Hubert Op de Beeck en August Istas. Verder bespreekt  Ward Lernout de figuren Magritte en Broodthaers. André Degeest heeft het over de fauvist Ferdinand Schirren en de baanbreker Roger Raveel  (1921-2013).

Midden Brabant
Gidsenbond Dijleland, 2017-04.

Met bijdragen van Henri Vannoppen over volksgeneeskunde in Midden-Brabant en de gezondheidsleer in de scholen van onze streek sedert 1895.

Nieuwsbrief Leuvens Historisch Genootschap, 2018-01, nr. 55.

Wie meer informatie wil over Leuven, heeft heel wat lectuur in dit nummer: een becommentarieerde wandeling van het Driutiuscollege tot het Smoldersplein; de stichter van het collegium Trilingue, Hiëronymus Busleyden, (1470-1517); de gangen rond de Diestsestraat; het Dijlewolvenpad e.a.

Science Connection
Federaal Wetenschapsbeleid, nr. 55, 2017.

De Koninklijke Bibliotheek verwierf een exemplaar van een 15e-eeuws liederenboekmanuscript ‘Het Leuvense Chansonnier’.

We krijgen ook te lezen over de geschiedenis van justitie tijdens de Tweede Wereldoorlog, over collaboratie tijdens diezelfde oorlog, over de unieke verzameling klavecimbels van bouwer Ruckers in het Instrumentenmuseum, over de geschiedenis van de stad Chièvres en over de opgravingen in het Egyptische Elkab door het team van het KMKG.

De Semse
Nieuwsbrief van de heemkundige kring van Zemst, december 2017, januari en februari 2018.

In de laatste vier nummers van dit tijdschrift lazen we met veel interesse telkens een deel van het levensverhaal “Uit het Leven van Tist Verhaegen”. Het betreft hier een denkbeeldig verhaal door een zekere Roger Van Kerckhoven (†), een voormalig onderwijzer uit Zemst, over een even imaginaire persoon op het einde van de 18e eeuw. Prachtig hoe de auteur de officiële historische feiten wist te projecteren op de locaties Zemst, Mechelen, Elewijt en omgeving.

Soignes – Zoniën
Liga van de Vrienden van het Zoniënwoud, 2017-04.

Nog over het ecoduct over de Brusselse ring te Groenendaal die zijn voltooiing nadert. Verder over de figuur van Karel Buls (1837-1914) die niet enkel burgemeester was van Brussel tussen 1881 en 1899 maar ook medeoprichter van het Nederlandstalig onderwijs in de hoofdstad en van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg aldaar. De tijdschriftenrubriek bespreekt ook een aantal artikels die in De Horen en het Horentje 2017-03 verschenen.

Tijd-Schrift
Heemkunde Vlaanderen,
jaargang 2, 2017-03.

Dit is een themanummer dat handelt over onderwijs. Een gevarieerd aanbod van artikels, zowel op de tijdlijn, het soort onderwijs, het studiemateriaal. Zo krijgen we informatie over studiebeurzen in de loop van de eeuwen, het onderwijs in de Zuidelijke Nederlanden in de late 18e eeuw, het privéonderwijs bij de rijken vroeger, het onderwijs van verminkte soldaten na de Grote Oorlog, het kunstonderwijs voor meisjes, verhandelingen van retoricastudenten tijdens de Tweede Wereldoorlog en de naoorlogse leerboeken geschiedenis.

Velpeleven
Heemkundige Kring – Boutersem, 2017-04 en 2018-01

In het eerste nummer van 2018 lezen we een artikel over de ijskelder van Kwabbeek. De beschrijving ervan en de achtergrondinformatie erover stemt grotendeels overeen met onze prachtig bewaarde ijskelder (± 1820) in de warande.

Vlaamse Stam
Vlaamse vereniging voor familiekunde, 2018-01.

In het nr. 2018/1 o.a. een interessante bijdrage over het Huis Arenberg in het algemeen en hun     archief in Edingen in het bijzonder.

Volkskunde
Tijdschrift voor de studie van de volkscultuur, 2017-02 en 03

Dit is een themanummer over ‘Fantastische verhalen in het verleden’. De bijdragen bespreken vertelsels die handelen over reuzen, vliegende tapijten, zeeslangen, zakkenrollers, heksen e.a. .

Zoniën
Heemkringen uit Overijse en Hoeilaart, 2017-04.

Over architect Edouard Keilig en de renbaan van Groenendaal; over het historisch centrum van Hoeilaart en over de schuilkelders uit de Tweede Wereldoorlog in Overijse en de vleermuizenpopulatie aldaar.