De Horende horen

Driemaandelijks tijdschrift met vulgariserende publicaties over de plaatselijke geschiedenis van Tervuren, Moorsel, Duisburg en Vossem in een lay-out van Norbert Van Dorpe en een kaftontwerp van ons medelid Hans Dekkers. Frank Ruttens is de verantwoordelijke uitgever en sedert een paar jaar is Fons Vandendael er de redactiesecretaris van.

Elk nieuw werkjaar trachten we een andere aantrekkelijke afbeelding op de omslag te plaatsen. Sinds 2013 proberen we een reeksje aan te houden met oude teksten op de omslag, oude teksten die we in de eerste editie van elk jaar omstandig bespreken. Zo proberen we telkens weer een nieuwe omslag te creëren.

De Horen wordt vier maal per jaar toegestuurd aan de leden.

 

Bibliografie van Tervuren
Iets op te zoeken over een item in verband met Tervuren, Vossem, Duisburg of Moorsel?
Van nu af aan kan dit op onderstaande link, waar u alles terugvindt wat er over Tervuren en deelgemeenten gepubliceerd werd. De integrale tekst zult u hier niet vinden maar wel de verwijzing naar de publicaties, die te consulteren zijn in het archief- en documentatiecentrum van de Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren (zie ‘Archief en musea’).

Bibliografie van Tervuren (download in .pdf of in .docx)

 

De Horen nummer 4 van 2017

Muziek op het kasteel van Tervuren? Een Stijlstudie.
Jean Donnay behandelt zijn derde deel over muziek op het kasteel van Tervuren, van Antoon van
Bourgondië tot aan de dood van Karel van Lorreinen. Tegelijk, met de schalmei in de hand en op de
tonen van motetten, canzona’s en pavanes, zou je kunnen stellen, vernemen we zo de hele opvolging
van hertogen, over aartshertogen tot prinsen in onze gewesten.

Mijn juvenaatsjaren in Tervuren in de periode van het Flandria Catholica.
Iedereen heeft in zijn jonge jaren ergens op school gezeten en heeft daar handenvol verhalen over te
vertellen. Jean Binon uit Oud-Heverlee weet een en ander te vertellen over de ‘prehistorie’ in het
juvenaat van het Heilig-Hartcollege en de leefomstandigheden in de jaren ’50, de periode van
‘Flandria Catholica’ naar zijn zeggen. Dit is deel 1 van het verhaal.

Tervuren en de Groote Oorlog 1914-1918. Korporaal Pierre-Albert Van Dyck (1880-1915),
gesneuveld in Graville (Fr.) 200 km achter het front.

Met het oog op de herdenking van het laatste oorlogsjaar 1918 brengt Rik Jacobs ons het
onfortuinlijke verhaal van Pierre-Albert Van Dyck, een al wat oudere soldaat uit Wereldoorlog I. Ook
deze man zijn naam vinden we weer op het herdenkingsmonument aan de hoek van de Kerkstraat en
de Kasteelstraat.

Tervuurse tijdlijn 2017 – Het gebeurde te Tervuren…
Naar jaarlijkse gewoonte heeft Vic zijn oog geworpen op de Tervuurse tijdlijn en brengt ons een reeks
feiten in herinnering, die gebeurden 25, 50, 100, 300, ja tot 700 jaar geleden.

Fons Vandendael