De Horende horen

Driemaandelijks tijdschrift met vulgariserende publicaties over de plaatselijke geschiedenis van Tervuren, Moorsel, Duisburg en Vossem in een lay-out van Norbert Van Dorpe en een kaftontwerp van ons medelid Hans Dekkers. Frank Ruttens is de verantwoordelijke uitgever en sedert een paar jaar is Fons Vandendael er de redactiesecretaris van.

Elk nieuw werkjaar trachten we een andere aantrekkelijke afbeelding op de omslag te plaatsen.
Met de herdenking van de Groote Oorlog staat er in 2018 een foto van Duitse soldaten op de omslag.
In 2017 was het een afbeelding van de pastorie, het oudste gebouw van Tervuren, dat in het verval is terecht gekomen en dringend aan restauratie toe is.

De Horen wordt vier maal per jaar toegestuurd aan de leden.

 

Bibliografie van Tervuren
Iets op te zoeken over een item in verband met Tervuren, Vossem, Duisburg of Moorsel?
Van nu af aan kan dit op onderstaande link, waar u alles terugvindt wat er over Tervuren en deelgemeenten gepubliceerd werd. De integrale tekst zult u hier niet vinden maar wel de verwijzing naar de publicaties, die te consulteren zijn in het archief- en documentatiecentrum van de Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren (zie ‘Archief en musea’).

Bibliografie van Tervuren (download in .pdf)

 

De Horen nummer 2 van 2019

Sic transit gloria mundi
Jean Donnay

De auteur schrijft over het verdwijnen van een gebouw in Duisburg, dat er al sinds de Spaanse tijd
zou gestaan hebben: de Oude Vrijheid. Het is eens te meer een element in het oude beeld van het
Duisburgse dorpsplein dat verdwijnt om – beetje bij beetje – plaats te maken voor een totaal nieuw
dorpsplein.

Den raddio
Jean Louis Tastenhoye

Op de hoek van de Roelandsheide en de Beeldekensgatweg in IJzer staat een chalet. Het verloop van
de tijd heeft er verschillende mensen weten komen en gaan, met verschillende bezigheden. Jean-
Louis Tastenhoye schreef er over. Zo weten we dat er ooit radio-uitzendingen plaatshadden vanuit
IJzer-Duisburg.

Het vurige verlangen van Elisabeth Margarita Schavaije
Fons Vandendael

Gewoonten zijn evengoed onderhevig aan verandering. Jonge mensen vinden hun partner om mee
door het leven te gaan en ouders hebben er nog weinig invloed op. Dat was niet altijd het geval.
Ondergetekende ontdekte een subliem verhaal van jeugdige opstandigheid tegen het ouderlijke
gezag in de 18 e eeuw.

Tram- en buurtspoorwegenverbindingen in Groot-Tervuren
Jean Donnay

Herdenkingen tonen aan hoezeer in de tijd de mens ingrijpt in allerlei dingen. Dit jaar viert de
Brusselse tram zijn 150-jarig bestaan. Jean Donnay nam de gelegenheid te baat om de geschiedenis
van de tram nog eens onder ogenschouw te nemen, met veel beeldmateriaal op de koop toe.

Studentenbond voorloper van KSA Zoniënburcht Tervuren?
Geert Wynants

Ook KSA-Tervuren komt in beeld. Een organisatie die al heel wat jaartjes telt, sinds 1941. Geert
Wynants geeft ons met zijn bijdrage zicht op het ontstaan en de groei ervan. De moeilijkheden
tijdens en na de Tweede Wereldoorlog en de vieringen bij elke termijn van jaren.

Op winkeltocht in Tervuren anno 1955
Vic Motte

Verandering gaat gepaard met nostalgie: ‘waar is die tijd van vroeger naartoe?’ Af en toe eens
omkijken en zien hoe het was. In een pakketje dat ons toekwam, vond Vic Motte inspiratie om het
winkelpatrimonium van Tervuren anno 1955 nog eens te bekijken en tegelijk een ‘concertavond’ van
de Verenigde Ambachtslieden onder ogenschouw te nemen.

Over het politieapparaat van Duisburg eind 19 e eeuw
Jean Donnay

In een derde artikeltje heeft Jean Donnay het over het Duisburgse politieapparaat aan het eind van
de negentiende eeuw. Zoals zich dat laat vermoeden, was de landelijke, dorpse sfeer nooit ver weg,
met de onbezonnen, losse flair van olijke dorpelingen.

Mensen van bij ons: Rob De Waele
Marc Sels en Frank Ruttens

Tot slot doen Marc Sels en Frank Ruttens alle eer aan Rob De Waele, de organist van de
parochiefederatie Tervuren, die hier – hou u vast – al 50 jaar in functie is… en al die tijd in stropdas!

Fons Vandendael