De Horende horen

Driemaandelijks tijdschrift met vulgariserende publicaties over de plaatselijke geschiedenis van Tervuren, Moorsel, Duisburg en Vossem in een lay-out van Norbert Van Dorpe en een kaftontwerp van ons medelid Hans Dekkers. Frank Ruttens is de verantwoordelijke uitgever en sedert een paar jaar is Fons Vandendael er de redactiesecretaris van.

Elk nieuw werkjaar trachten we een andere aantrekkelijke afbeelding op de omslag te plaatsen.
Met de herdenking van de Groote Oorlog staat er in 2018 een foto van Duitse soldaten op de omslag.
In 2017 was het een afbeelding van de pastorie, het oudste gebouw van Tervuren, dat in het verval is terecht gekomen en dringend aan restauratie toe is.

De Horen wordt vier maal per jaar toegestuurd aan de leden.

 

Bibliografie van Tervuren
Iets op te zoeken over een item in verband met Tervuren, Vossem, Duisburg of Moorsel?
Van nu af aan kan dit op onderstaande link, waar u alles terugvindt wat er over Tervuren en deelgemeenten gepubliceerd werd. De integrale tekst zult u hier niet vinden maar wel de verwijzing naar de publicaties, die te consulteren zijn in het archief- en documentatiecentrum van de Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren (zie ‘Archief en musea’).

Bibliografie van Tervuren (download in .pdf of in .docx)

 

De Horen nummer 3 van 2018

Tervuren en de Groote Oorlog 1914-1918 – Wie waren de Tervuurse militairen uit Wereldoorlog I?

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was heel de Belgische bevolking bij verrassing genomen. Rik Jacobs beschrijft het recruteringssysteem met loting en de dienstplicht zoals ze nadien ingericht werd, de sociale klassen waaruit de soldaten kwamen, de impact die de oorlog had op de inwoners van dit land, …

Tevuren en de Groote Oorlog 1914-1-18 – Lijst van de gesneuvelden

Bij voorgaand artikel past een lijst van namen: de gesneuvelden die op een of andere manier thuishoorden in onze gemeenten (Tervuren, Duisburg en Vossem). In deze uitgave vinden we maar een fractie terug want de volledige lijst van soldaten, die op een of andere manier met onze gemeenten verbonden waren, telt 450 namen. Daar konden we in deze beperkte ruimte niet aan beginnen. Daarom zal de volledige lijst in te kijken zijn op de tentoonstelling die van 10 oktober 2018 tot 10 januari 2019 wordt gehouden in CC Warandepoort.

September 1918 – hout voor de stoof

Ondergetekende belicht een aspect van het leven ‘achter de linies’, het leven van het gewone volk op het thuisfront, dat zich in elke winter van voorraad diende te voorzien om het huis verwarmd te krijgen, zo goed en zo kwaad als het kon. Bij het massale verbruik van hout hadden sommigen toen ook al hun bedenkingen.

Eten tijdens Wereldoorlog I

Jean Donnay heeft het over nog een ander aspect: de voeding tijdens die donkere periode. Niet enkel het voorzien van voeding voor de bevolking was al een grote zorg op zich, ook de verdeling baarde zorgen: de rantsoenen waren te ontoereikend. De stijging van de prijzen, smokkel en woeker, allemaal factoren die het leven bemoeilijkten.

Fons Vandendael