De Horende horen

Driemaandelijks tijdschrift met vulgariserende publicaties over de plaatselijke geschiedenis van Tervuren, Moorsel, Duisburg en Vossem in een lay-out van Norbert Van Dorpe en een kaftontwerp van ons medelid Hans Dekkers. Frank Ruttens is de verantwoordelijke uitgever en sedert een paar jaar is Fons Vandendael er de redactiesecretaris van.

Elk nieuw werkjaar trachten we een andere aantrekkelijke afbeelding op de omslag te plaatsen. Sinds 2013 proberen we een reeksje aan te houden met oude teksten op de omslag, oude teksten die we in de eerste editie van elk jaar omstandig bespreken. Zo proberen we telkens weer een nieuwe omslag te creëren.

De Horen wordt vier maal per jaar toegestuurd aan de leden.

 

Bibliografie van Tervuren
Iets op te zoeken over een item in verband met Tervuren, Vossem, Duisburg of Moorsel?
Van nu af aan kan dit op onderstaande link, waar u alles terugvindt wat er over Tervuren en deelgemeenten gepubliceerd werd. De integrale tekst zult u hier niet vinden maar wel de verwijzing naar de publicaties, die te consulteren zijn in het archief- en documentatiecentrum van de Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren (zie ‘Archief en musea’).

Bibliografie van Tervuren (download in .pdf of in .docx)

 

De Horen nummer 1 van 2018

Tervuren en de Groote Oorlog. Ernest Claes en vier jongens uit Vossem in de Slag bij Namen (20 tot 25 augustus 2014).
Rik Jacobs schrijft over de belevenissen van vier Vossemse jongeren die samen met schrijver Ernest Claes de eerste dagen van de inval van de Duitse troepen meemaken, de aanval op de forten van Namen en hoe ze die dagen er het leven lieten of gekwetst en krijgsgevangen genomen werden. Een pakkend relaas.

Mijn juvenaatsjaren in Tervuren in de periode van het Flandrica Catholica. Deel 2.
In ‘Mijn juvenaatsjaren in Tervuren’, deel twee, heeft Jean Binon het over pater Bloothoofd en over de lessen die hij er kreeg met zijn leeftijdsgenoten. Allerlei aspecten van het schoolleven komen erin aan bod, waarmee we een loepzuiver tijdsbeeld krijgen van het Tervuurse katholieke schoolleven.

Maart 1918.
In ‘Maart 1918’ vergelijkt ondergetekende een foto uit de bezettingstijd met een andere foto uit de jaren ’60, beide genomen op de trappen van de Franse tuinen. Het is een luchtige vergelijking van twee periodes.

Nieuw Sint-Katharinabeeld in de kerk van Duisburg.
De Sint-Katharinakerk van Duisburg heeft een nieuw Sint-Katharinabeeld. Hubert De Groot verhaalt over de legende, over de historische waarde van het beeld en wat dit beeld eigenlijk voorstelt. Dit artikel sluit daarmee moeiteloos aan bij het volgende artikel van de hand van Joost Dupon en Jef Teugels.

Kerkklokken in de zone Tervuren. Deel 1 – Duisburg.
In Kerkklokken in de zone Tervuren bekeken beide schrijvers-onderzoekers alle klokken die er in de kerken van Groot-Tervuren te vinden zijn. In een eerste aflevering behandelen ze de klokken van de Sint-Katharinakerk in Duisburg: de voorgeschiedenis, wat er op de klokken allemaal te lezen en te bekijken valt en hoe ze hier terecht kwamen.

Fons Vandendael