Een nieuw boek over Leefdaal:

Terug naar Leefdaal
Van Willy en Jos Brumagne

Te koop aan 20 euro
Af te halen bij: Mevrouw Brumagne
Lindendreef 9 – Leefdaal

Bestellen:
Jos@brumagne.be
Verzending: 8 euro + boek 20 euro = totaal 28 euro
Rekeningnummer: BE44 7995 4634 7145 op naam Jos Brumagne
Vermelden: “Leefdaal + adres voor levering.”

Er kan ook besteld worden via de Heemkundige Kring. Bestellingen worden dan verzameld en in groep gedaan.

Een samenvatting in enkele regels:
Wat weten we nog van een gewoon Brabants dorp, niet zo ver van Brussel?
Op basis van de vele artikelen en het grote archief van zijn vader, schreef Jos Brumagne een
caleidoscopisch en toch samenhangend en onderbouwd beeld van het evoluerend dorp Leefdaal en
zijn bewoners, van de vroegste silexafslag tot suburbia. De grote geschiedenis komt verrassend vaak
om de hoek kijken.

200 pagina’s dik, tweekleurendruk offset, professionele lay-out; vele unieke illustraties.

 

Reproducties van Heylbrouck te koop

De Heemkundige Kring heeft een aantal zwart-witafdrukken in de aanbieding van de twee gravures van Heylbrouck, die het hertogelijk kasteel afbeelden, zowel aan noord- als aan zuidzijde.

Ze worden verkocht aan 10 euro het stuk. (20 euro voor beide.)

Wie geïnteresseerd is in deze reproducties, kan zijn bestelling doorgeven op het adres www.heemkundetervuren.be of bij een van de bestuursleden en het bedrag overschrijven op rekeningnummer:

BE78 0680 4029 0086
van de Kon. Heemkundige kring Sint-Hubertus Tervuren

Noordzijde

Zuidzijde

Boeken

De te koop aangeboden boeken en prenten kunnen verkregen worden in het Hof van Melijn. Wie
interesse heeft, kan er terecht op vrijdag, zaterdag en zondagnamiddag van 14 tot 17 uur. Je kan ook terecht bij ons bestuurslid Jean Pierre Smit.

Boeken, eigen uitgaven

De familie Cumps in negentiende-eeuws Tervuren

Auteur: Fons Vandendael
 
ISBN 978 9079834 679
208 p., geïllustreerd.
 
Uitgeverij Kolektiva bvba

17,95 euro
Te koop in de webshop van de uitgever: www.kolektiva.be
 
Waar kwamen de leden van deze familie vandaan? Wat waren hun drijfveren? Hoe verhielden ze zich in de wereld en tegenover de ander dorpelingen in hun omgeving? Met wie trouwden ze? Wat waren hun bezigheden en noden?
Door op al deze vragen een antwoord te zoeken, ontdekten we een leefwereld die tot het verleden behoort maar toch nog interessant genoeg is om te herontdekken. We krijgen een beeld van de negentiende-eeuwse woningen, de vormen van landbouw en al wie daar invloed op had in Tervuren.
Als tweede deel is hierbij een parenteel van Egidius (of Gielis) Cums gevoegd, met vele afstammelingen en aangetrouwden, tot aan Wereldoorlog I. Daarmee is dit werk meteen een handboek voor genealogen en voor al wie denkt een band te hebben met de familie Cumps.

 

Elisabeth Derveaux - Annemie Breugelmans,
Karel van Lorreinen (Lotharingen) & Tervuren
Catalogus uitgegeven ter gelegenheid van het evenement met dezelfde naam te Tervuren (19/10/2012—20/01/2013)
10,00 euro
 
Annemie Breugelmans - Elisabeth Derveaux,
Stars & Strips in Tervuren
Catalogus uitgegeven ter gelegenheid van het evenement met dezelfde naam in Tervuren (16/10/2015—17/01/2016)
19,00 euro
 
Strips:
 Delphine Frantzen en Kathleen Bollue, Waar is Fura?
15,00 euro
 Alain Vossen en Marc Gaij,
Imelda en de beelden van Mabinge.
10,00 euro

De publicaties uitgegeven ter gelegenheid van het evenement “Stars & Strips” kunnen ook besteld worden door een e-mail te sturen naar:

Annemie Breugelmans
annemie.breugelmans@gmail.com
Elisabeth Derveaux
elisabeth.derveaux@telenet.be
of
Frank Ruttens
franco.ruttens@skynet.be

Betaling van de bestelling op rekening BE78 0680 4029 0086 (BIC: GKCCBEBB)
van de Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren

 
Tervuren herdenkt Henry van de Velde,
1863-1957

Catalogus, uitgegeven door onze kring ter gelegenheid van de tentoonstelling van 16 juni 2007 tot 13 januari 2008.
3,00 euro
 

Reeks VURA DUCUM

1 Maurits Wynants, De Sint-Hubertuskapel en de Sint-Hubertusviering te Tervuren
Tervuren 1995
3,00 euro
 
2  Maurits Wynants, Duisburg, oude vrijheid op nieuwe wegen - Tervuren 1996
15.00 euro
 
3 Vic Motte, Piet Ruttens en Marc Vercruysse,
Het Heilig-Hartcollege 100 jaar
20,00 euro
 
4 Denkend aan Maurits Wynants, Liber Amicorum Maurits Wynants
10,00 euro
 
5 Elisabeth Derveaux, Frank Ruttens e.a.
Versteende Geloften - Tervuren 2009
10,00 euro

6 Vera Craessaerts
Liefste ouders en zus – Tervuren 2018
20,00 euro
(Enkel nog te krijgen via mail:
Vera.craessaerts@telenet.be)

 

Reeks DOCUMENTEN

Maurits Wynants, Bibliografie van Tervuren op basis van een systematische ordening.
Ingebonden - te verkrijgen in het Hof van Melijn.
10,00 euro
(Nu ook raadpleegbaar op de website, met uitbreiding tot 2012. Wie van de bijgewerkte bibliografie een gedrukte versie wil, vragen we contact op te nemen met Jean Pierre Smit.)
 

Andere uitgaven

Vic Motte,
Davidsfonds Tervuren 100 Jaar
Tervuren 2009
10 euro
 
Maurits Wynants,
Van Hertogen en Congolezen, Tervuren en de koloniale tentoonstelling van 1897 - Tervuren 1997
15,00 euro
 
Willy Brumagne,
Leefdaal 1914-1918 (voorraad beperkt)
10,00 euro
 
Ethnologica Flandrica - 1998
Volledig gewijd aan Tervuren: Karel van Lorreinen en
Tervuren (Vic Motte), Tervuren, één van de Europese Schilderskolonies (Herman De Vilder), de Schilders van de School van Tervuren (Maurits Wynants), de Sint-Hubertusverering te Tervuren (Maurits Wynants). Beperkte voorraad.
Uitverkocht
 
Facsimile-uitgave van het schetsboek van de Sparr (1753) waarin 20 tekeningen (20 x 32) van het hertogelijk kasteel te Tervuren en de warande, ook één tekening in vogelperspectief van de Markt, het kasteel en de warande.
(40 x 64)
25,00 euro
 
Nathaniel Doron, Els Ronsmans, Aloïs De Munter
In Moorsel lag mijn redding - Een dorp zo mooi als een plaatje.
Over de belevenissen van Liza Craessaerts en Charles Dorn in de Tweede Wereldoorlog. - 2013
3,00 euro
 
Joris Philips
My Poor Little Tervueren
Over Tervuren in de Groote Oorlog
5 euro
 

Boeken over Tervuren - koopjes

3,00 euro
 Lucien Mellaerts, Het Zoniënbos,
bladzijden uit zijn rijke verleden - Leuven 1962
 Armand Schepers, 100 jaar ‘t Vlek 1883 - 1983
(Uitgave Concordia, Tervuren 1983)  

 

Prenten, eigen uitgaven

Castellum Fura (Harrewyn)
5,00 euro
Castellum Fura (Harrewyn)
ingekaderd 10,00 euro
Paviljoen van de prins van Oranje
(gekleurd) 5,00 euro
 

Volgende reproducties aan: 5,00 euro
 Gekleurde kaart van het Zoniënwoud uit de procesbundel van het geschil
tussen Tervuren en Overijse over Jezus-Eik.
 Prent (zwart-wit) ‘Hoeve Oudevoorde te Vossem’
 Prent ‘Paardenwedstrijd op binnenplein van het Hoefijzer’ - 1855
 Afdruk van de ets van Sanderus
‘Het Kapucijnenklooster te Tervuren’  
 

Varia

Set van wenskaarten (afbeeldingen de Sparr)
met omslagen 2,00 euro
Per stuk 0,50 euro

5 gekleurde of zwart-witte prentkaarten van Tervuren
1,00 euro

Visschersclub 1897

Ter gelegenheid van een tentoonstelling over de Vissersclub 1897, die begin 2012 liep, hebben we kaartspellen laten maken met de karikaturen van de leden van de Vissersclub, zoals we ze bewaren in ons archief.
Deze kaartspellen zijn nog steeds bij ons (of aan de balie van het Hof van Melijn en bij Toerisme) te koop.
Een leuk cadeautje om jezelf of iemand anders mee te verwennen. Ze zijn genummerd.
9 euro