Het archief van de Horen.


Uit De Horen nummer 1 van 1981

 

Het kapelleke op de ‘Kapelle’

Het is geweten dat de eerste dorpskern van Tervuren ontstond boven op de heuvel die begrensd wordt door de Voer, de vijvers van het Hof van Buren (het Robianokasteel), de Vesten- en de Broekstraat.

Op de top van deze hoogte werd de eerste kerk van Tervuren neergezet en toegewijd aan Johannes de Doper. Het was in feite de eerste moederkerk van de Voerstreek. Rond dat bedehuis werden dan enkele huisjes opgetrokken. Stilaan kreeg dit plein in de volksmond de naam van ‘de Kapelle’. Een paar straten herinneren nu nog aan deze kern, o.a. de Kapellestraat en de Sint-Jansstraat. Een paar voorname wegen vertrokken vanop die hoogte naar Jezus-Eik en zo over Hoeilaart naar Nijvel en nog een andere naar Ukkel. (1)

Een zekere Louis Desmedt (Lowie Viete) was destijds de eigenaar van enkele huisjes op de Kapelle. Na zijn dood kwamen deze woningen vanzelfsprekend in het bezit van zijn kinderen. In 1925 liet zijn zoon Frans Desmedt een handelshuis bouwen op de plaats van een paar huisjes, op de hoek van de Tabakbergstraat en de Kapelle. Hij gaf er de pompeuze naam van ‘Groote Bazar’ aan, ook bij het volk ‘bij Frans Viete’ geheten. De zuster van Frans bouwde eveneens een ‘zaak van commerce’, naast die van haar broer, en verkocht er textielwaren.

In die ‘Groote Bazar’ was alles te krijgen, van een linnenspeld tot een paardengareel en van een krulspeld tot een wastobbe. Nu hadden de bewoners van de Kapelle het in hun hoofd gehaald er een kapelletje te laten inmetselen in de hoekgevel van de ‘Groote Bazar’, ter herinnering aan de kapel die er vroeger had gestaan. Vanwege de ‘kalandizie’ kon Desmedt niet weigeren en hij gaf dus zijn toestemming.

Een omhaling bracht het nodige zaad in het bakje en het kapelletje werd toegewijd aan Johannes de Doper. De sukkelaar moet er zich echter eenzaam hebben gevoeld want in de loop der jaren kreeg hij in zijn kleine ruimte het gezelschap van Sint-Antonius, die om geen discriminatie te plegen, er nog de H. Filomena (patrones van de moeder van Frans) bijhaalde. O.L. Vrouwke van Lourdes kwam op bezoek, samen met O.L. Vrouw van het Kindje Jezus en ze bleven er voor de gezelligheid ook bij. Het was dus een kleine hemel. En de heiligen staan er nu nog, gelukzalig te kijken naar het inmiddels drukker wordend pleintje. (2)

Ben Renson

 

(1) Wist u dat de mooie granieten omlijsting van het portaal van de Sint-Janskerk waarvan sprake, staat ingemetseld in de linkergevel van het kapelletje aan de Robianostraat?

(2) Eind november 1980 werd vastgesteld dat alle beelden uit de nis verdwenen waren.

Nvdr.: De kwestie van de huidige deurstijlen die zouden afkomstig zijn van de verdwenen eerste parochiekerk, werd in 2003 ontzenuwd door Marc Gaij. Na afbraak van de gebouwen en de bouw op de plek van een appartementsgebouw door Elk zijn Huis in 1989 werd er een nis gebouwd naast de ingang om het beeld daarin onder te brengen. Groot was onze verwondering bij de onthulling ervan, te merken dat het niet om Sint-Jan de Doper ging maar om Sint-Jan Evangelist.