Koninklijke Heemkundige Kring Sint Hubertus Tervuren


De Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren is een vereniging zonder winstoogmerk, die werd gesticht in 1946 door een handvol Tervurenaars met belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis.

De doelstellingen van de Kring zijn :

  • de studie van de Tervuurse geschiedenis en folklore
  • het verzamelen van heemkundige, natuurkundige en artistieke voorwerpen
  • de inrichting van een plaatselijk museum.

Zoals het een heemkundige kring betaamt, draagt de vereniging zorg voor het plaatselijke erfgoed, onder welke vorm dat ook bewaard is : bouwkundig, landschappelijk, archeologisch, archivalisch, picturaal...

 

De herinnering leeft

“Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is,
dichtdoen en verpakken in de goede gedachten der herinnering.”

In dit speciale jaar van herdenkingen komen we stilaan tot de apotheose. Deze omschrijving in de zin dan van een hoogtepunt en een ontknoping van een vierjarige periode, met de herdenking van het einde van de Groote Oorlog en het sluiten van het ‘staakt het vuren’ in november 1918 in een spoorwegrijtuig in het bos van Compiègne. Het is een periode waarin we terugkeken op een tijd die we nog steeds niet goed kunnen bevatten: waarom moest er zulke grote slachting worden aangericht?
Waarom moesten vier hondsbrutale jaren voorbijgaan voor er rede kwam in de uitzichtloosheid. Bij deze herdenking is het dus gepast om aan de doden te denken, de mannen en vrouwen die hun leven gaven voor de vrijheid en het recht om het leven in te richten op vrije basis, niet opgesloten in een keurslijf. Om aan dit jaar van herdenking een mooi slot te brengen, richten we in CC Warandepoort van 10 oktober 2018 tot 10 januari 2019 een tentoonstelling in onder de titel ‘Tervuren en het einde van de Groote Oorlog 1914-1918’, met een slotweekend van herdenkingen op 10 en 11 november 2018. Op vrijdag 26 oktober 2018 komt er tevens een avondvoorstelling in CC Warandepoort, onder dezelfde titel.

Fons Vandendael

 

Beknopte privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren, Blankaart 10, 3061 Leefdaal, voor het ledenbeheer en activiteiten, op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om heemkunde en aandacht voor de lokale en regionale geschiedenis in Tervuren en omstreken te stimuleren, uit te diepen, onder de aandacht te brengen en zichtbaar te maken in Tervuren, Duisburg, Vossem en Moorsel.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verder verwerken, volstaat het ons dat mee te delen op het adres heemkundetervuren@gmail.com of het e-mailadres van een van de bestuursleden (zie op onze website of in onze publicatie ‘Het Horentje’ de bladzijde ‘contact’ / ‘bestuur’). Op bovengenoemd adres (of e-mailadressen van bestuursleden) kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

E-mail aan de Heemkundige Kring

Berichten en vragen aan de heemkundige kring kunnen van nu af aan ook gestuurd worden aan volgend adres: heemkundetervuren@gmail.com

Ze zullen beantwoord worden door de persoon die verantwoordelijk is voor de materie die er het onderwerp van uitmaakt.