Koninklijke Heemkundige Kring Sint Hubertus Tervuren


De Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren is een vereniging zonder winstoogmerk, die werd gesticht in 1946 door een handvol Tervurenaars met belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis.

De doelstellingen van de Kring zijn :

  • de studie van de Tervuurse geschiedenis en folklore
  • het verzamelen van heemkundige, natuurkundige en artistieke voorwerpen
  • de inrichting van een plaatselijk museum.

Zoals het een heemkundige kring betaamt, draagt de vereniging zorg voor het plaatselijke erfgoed, onder welke vorm dat ook bewaard is : bouwkundig, landschappelijk, archeologisch, archivalisch, picturaal...

 

Tweelingen in de ‘Zodiacum’

“Buyten de Zodiacum zijnder noch meer dan eens soo veel Sterre-Beelden, 
waer van eenighe Noort-waerts staen, en andere Zuytwaerts.” (D. Sprankhuisen 1634)
 
 
Tweelingen is het vierde teken van de dierenriem (21 mei – 21 juni). Daarvoor geldt hetzelfde als voor Vissen: ze kunnen enkel bekeken worden als ze, vanaf de aarde gezien, niet in dezelfde richting staan als de zon. De beste tijd is, volgens Wikipedia, half februari om 9 uur ’s avonds.
Het sterrenbeeld Tweelingen wordt geassocieerd met het element lucht en mannelijke positieve tekens. De traditionele heerser van het teken is Mercurius. Volgens Ptolemaeus wordt het eerste decanaat (eerste tien dagen) geregeerd door Jupiter, het tweede door Mars en het derde door de zon.
De ascendant is het teken van de dierenriem dat op het moment van de geboorte boven de horizon komt. Het spiegelt je – zogezegd – de wereld voor. Tweelingen zouden daarom erg spraakzaam zijn. Als een persoon, bijvoorbeeld geboren onder Waterman, dat al kan zijn, wat moet dat dan bij Tweelingen spetters geven… en onoverzichtelijke problemen om een gesprek af te breken. Met iemand die Tweeling ascendant is, zou het leven nooit saai zijn door het simpele feit dat hij of zij er niet tegen kan zich te vervelen. Hij, of zij, maakt een slimme en veelzijdige indruk op iemand die met de mond vol tanden zal staan.
Om te weten hoe de sterrenbeelden worden afgebeeld, moeten we naar de klassieke oudheid kijken. De consistentie ervan hangt echter af van de mate van kennis die de geleerden hadden van het voorkomen van bepaalde tekens. Aan de oorsprong van het beeld Tweelingen ligt de mythe van de onsterfelijke broers Castor en Pollux, twee dappere strijders, afgebeeld met zwaard en schild. Ook andere attributen kunnen uitgebeeld worden, zoals een staf, een speer, stok of lier. Maar soms wordt het beeld ook geas-socieerd met de Noorse goden Loki, Freyr en Freya. Zo sterk als de zon in mei is, zo zou alles bloeien op aarde.
Over Tweelingen wordt gedacht dat zij invloed hebben op de organen die in tweevoud voorkomen. Als de maan in het teken van Tweelingen staat, zou het op grond van de melothesia (de studie die zich toelegt op verbanden tussen tekens van de dierenriem, de planeten, de zon, de maan en het menselijk lichaam) niet gepast zijn om medicijnen toe te dienen voor schouders, handen en armen.
 
Maar genoeg over alle wetenschap, hier een weinig poësie ter afsluiting:
 
“Maar neen, daar is by 't aaklig donker
Aan 't firmament geen stargeflonker,
Geen uitzicht in dees zwarte nacht;
Geen tweelinglicht van uit den hoogen
Spelt redding aan de starende oogen.
’t Is alles hulpelooze klacht!”

 
(De dichtwerken van Bilderdijk, deel 8, 1829)

Fons Vandendael

Bronnen

WNT
Wikipedia
http://www.eostresworld.be/downloads/ascendant.pdf
https://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/va/downloads/de_hemelse_mens.pdf

Beknopte privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren, Blankaart 10, 3061 Leefdaal, voor het ledenbeheer en activiteiten, op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om heemkunde en aandacht voor de lokale en regionale geschiedenis in Tervuren en omstreken te stimuleren, uit te diepen, onder de aandacht te brengen en zichtbaar te maken in Tervuren, Duisburg, Vossem en Moorsel.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verder verwerken, volstaat het ons dat mee te delen op het adres heemkundetervuren@gmail.com of het e-mailadres van een van de bestuursleden (zie op onze website of in onze publicatie ‘Het Horentje’ de bladzijde ‘contact’ / ‘bestuur’). Op bovengenoemd adres (of e-mailadressen van bestuursleden) kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

E-mail aan de Heemkundige Kring

Berichten en vragen aan de heemkundige kring kunnen van nu af aan ook gestuurd worden aan volgend adres: heemkundetervuren@gmail.com

Ze zullen beantwoord worden door de persoon die verantwoordelijk is voor de materie die er het onderwerp van uitmaakt.