Koninklijke Heemkundige Kring Sint Hubertus Tervuren


De Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren is een vereniging zonder winstoogmerk, die werd gesticht in 1946 door een handvol Tervurenaars met belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis.

De doelstellingen van de Kring zijn :

  • de studie van de Tervuurse geschiedenis en folklore
  • het verzamelen van heemkundige, natuurkundige en artistieke voorwerpen
  • de inrichting van een plaatselijk museum.

Zoals het een heemkundige kring betaamt, draagt de vereniging zorg voor het plaatselijke erfgoed, onder welke vorm dat ook bewaard is : bouwkundig, landschappelijk, archeologisch, archivalisch, picturaal...

 

Een nieuwjaarsbrief

Beste Leden,

Kerstdag en Nieuwjaar naderen: een gelegenheid
om u namens het bestuur van de Heemkundige Kring
enkele verwoorde gedachten toe te sturen.
Geen holle formaliteiten, maar een wens uit het hart:
Dat het u goed moge gaan in 2019;
dat er een fijne relatie tussen al uw gezinsleden moge
blijvend groeien.
Dat het met de gezondheid, de levensvreugde, de
werkkracht en al wat het leven zo levenswaardig
maakt goed moge verlopen.
Dat u ook eens moogt denken aan anderen die het
niet zo goed hebben als u, een woord, een handdruk,
een hulpje hier en daar, kunnen zoveel geluk bezorgen
aan mensen die veel missen.
Dat u zich prettig kunt voelen in uw dorp en zijn leefgemeenschap;
dat u door contact met mensen en buren uit de straat,
door uw kennis van de geschiedenis van uw dorp
tot het bewustzijn komt dat u een van hen zijt en tot
een geheel behoort . . .

(Deze nieuwjaarsbrief stond afgedrukt in ons blad De Horen nummer 6 van 1980. Het jaartal voor de goede wensen was toen wel 1981 maar onze goede bedoelingen zijn nog steeds actueel).

Fons Vandendael

 

Beknopte privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren, Blankaart 10, 3061 Leefdaal, voor het ledenbeheer en activiteiten, op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om heemkunde en aandacht voor de lokale en regionale geschiedenis in Tervuren en omstreken te stimuleren, uit te diepen, onder de aandacht te brengen en zichtbaar te maken in Tervuren, Duisburg, Vossem en Moorsel.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verder verwerken, volstaat het ons dat mee te delen op het adres heemkundetervuren@gmail.com of het e-mailadres van een van de bestuursleden (zie op onze website of in onze publicatie ‘Het Horentje’ de bladzijde ‘contact’ / ‘bestuur’). Op bovengenoemd adres (of e-mailadressen van bestuursleden) kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

E-mail aan de Heemkundige Kring

Berichten en vragen aan de heemkundige kring kunnen van nu af aan ook gestuurd worden aan volgend adres: heemkundetervuren@gmail.com

Ze zullen beantwoord worden door de persoon die verantwoordelijk is voor de materie die er het onderwerp van uitmaakt.