Koninklijke Heemkundige Kring Sint Hubertus Tervuren


De Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren is een vereniging zonder winstoogmerk, die werd gesticht in 1946 door een handvol Tervurenaars met belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis.

De doelstellingen van de Kring zijn :

  • de studie van de Tervuurse geschiedenis en folklore
  • het verzamelen van heemkundige, natuurkundige en artistieke voorwerpen
  • de inrichting van een plaatselijk museum.

Zoals het een heemkundige kring betaamt, draagt de vereniging zorg voor het plaatselijke erfgoed, onder welke vorm dat ook bewaard is : bouwkundig, landschappelijk, archeologisch, archivalisch, picturaal...

 

Maagd

De website ‘allesoversterrenkunde.nl stelt dat de sterrenbeelden van de dierenriem in een brede strook aan de hemel liggen en dat deze strook de aarde als een soort gordel lijkt te omspannen. Het zijn trouwens niet allemaal dieren, de Boogschutter is een centaur – half paard, half mens – en Tweelingen, Waterman en de Maagd zijn mensfiguren.
Volgens een bepaalde interpretatie staat de Maagd voor Astraea, de maagdelijke dochter van de Griekse god Zeus en de godin Themis. Astraea stond bekend als de godin van de rechtvaardigheid maar met het sterrenbeeld Maagd kan je alle kanten uit: ze is kieskeurig en een beetje geheimzinnig over wat ze al dan niet wil vertellen, of ze is onvoorspelbaar en moeilijk in te schatten… wat op hetzelfde neerkomt. Maar ze kan ook nuchter, slim en redelijk zijn en heel hard willen werken. Om het af te ronden: Maagd kan ook vereenzelvigd worden met Persephone, dochter van Demeter. Ze was de godin van de onschuld en de puurheid.

Aan het eind van de negentiende eeuw leefde de diep ingewortelde idee dat de wereld er vast niet beter op geworden was, met de voortgaande beschaving. Met het gedachtegoed uit de mythologie van de Grieken en de Romeinen werd ondersteund dat er een gouden, zilveren en ijzeren eeuw der mensheid was. Zo leefde de godin van de gerechtigheid onder de naam Astraea in de gouden eeuw op aarde, maar in de koperen eeuw ging ze als laatste der goden en godinnen naar de hemel terug, waar ze als sterrenbeeld Maagd in de dierenriem prijkt.

Ze kreeg er Erigone bij in haar kennissenkring: Erigone, dochter van Icams, werd bemind door Bacchus. Je acht het niet voor mogelijk, maar om haar te verleiden, herschiep deze zich in een tros druiven. Echter, Erigone hing zich uit wanhoop op toen ze vernam dat haar vader vermoord was en Jupiter beloonde haar daarvoor door haar in het sterrenbeeld Maagd te plaatsen.

Tot slot hier iets totaal anders: maatjesharing is haring die nog geen kuit geschoten heeft. Het is jonge, gewoonlijk nog vroege haring dus. Dat ‘maatjes’ heeft dan niets te maken met een of andere maat, een haring van een bepaalde lengte, nee! Eigenlijk komt de naam van het Middelnederlandse ‘madikeshering’ of ‘maagdekens-haring’ (magedekenharinc, maechdekensharinc of madekenharinc – 1466-1467). Het eerste lid in het woord is een verkleiningsvorm van ‘maget’ (maagd, jonkvrouw of jonkman). Trouwens, wie over zijn grootouders in termen van ‘peken en meken’ spreekt, moet bedenken dat ‘meken’ een diminutief is van meid of maagd. Maar hoe je het draait of keert, bij de dierenriem kom je toch telkens weer bij dieren uit.

Fons Vandendael

Bronnen

Wikipedia
www.mediumchat.be/sterrenbeelden/maagd - 22-07-2019
De Beer, T., en Laurillard, E., Woordenschat, verklaring van woorden en uitdrukkingen, (1899), ’s-Gravenhage
Schuermans, L.W., Algemeen Vlaamsch Idioticon, (1865), Leuven
www.allesoversterrenkunde.nl – 22-07-2019

Beknopte privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren, Blankaart 10, 3061 Leefdaal, voor het ledenbeheer en activiteiten, op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om heemkunde en aandacht voor de lokale en regionale geschiedenis in Tervuren en omstreken te stimuleren, uit te diepen, onder de aandacht te brengen en zichtbaar te maken in Tervuren, Duisburg, Vossem en Moorsel.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verder verwerken, volstaat het ons dat mee te delen op het adres heemkundetervuren@gmail.com of het e-mailadres van een van de bestuursleden (zie op onze website of in onze publicatie ‘Het Horentje’ de bladzijde ‘contact’ / ‘bestuur’). Op bovengenoemd adres (of e-mailadressen van bestuursleden) kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

E-mail aan de Heemkundige Kring

Berichten en vragen aan de heemkundige kring kunnen van nu af aan ook gestuurd worden aan volgend adres: heemkundetervuren@gmail.com

Ze zullen beantwoord worden door de persoon die verantwoordelijk is voor de materie die er het onderwerp van uitmaakt.