Koninklijke Heemkundige Kring Sint Hubertus Tervuren


De Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren is een vereniging zonder winstoogmerk, die werd gesticht in 1946 door een handvol Tervurenaars met belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis.

De doelstellingen van de Kring zijn :

  • de studie van de Tervuurse geschiedenis en folklore
  • het verzamelen van heemkundige, natuurkundige en artistieke voorwerpen
  • de inrichting van een plaatselijk museum.

Zoals het een heemkundige kring betaamt, draagt de vereniging zorg voor het plaatselijke erfgoed, onder welke vorm dat ook bewaard is : bouwkundig, landschappelijk, archeologisch, archivalisch, picturaal...

 

De hemel van de vissen

Uit geschriften van onze erevoorzitter en de verhalen van onze voorzitter tijdens de wandelingen van de zomer- en winterzonnewende weten we al dat onze voorouders belang hechtten aan het uitspansel dat we bij donkerte zien blikkeren boven onze hoofden. Allerlei mythische verhalen en goden werden er al door gecreëerd. Daarbij komt dat een paar duizend jaar geleden de sterrenwichelarij tot ontwikkeling kwam. Over de volledige dierenriem wordt voor het eerst melding gemaakt in de Assyrische tekst ‘Mul-Apin’ (‘de ploeg-ster’), 687 v.C. Sterrenconstellaties kregen namen – leeuw, waterman, vissen… - en wanneer de zon door het sterrenbeeld komt, worden er voorspellingen gedaan ten voor- of nadele van degenen die in die periode hun verjaardag hebben. De oudst bekende horoscoop dateert van 410 v.C. uit Babylon. Daarin werd enkel de positie van de planeten in het sterrenbeeld geduid. Maar waar geen rekening mee gehouden wordt, is dat de ligging van de dierenriem in de afgelopen 2000 jaar veranderd is. Die ‘verschuiving’ is veroorzaakt door een trage kanteling van de draaiingsas van de aarde. Daardoor staat de zon bijvoorbeeld in de eerste helft van augustus niet in het sterrenbeeld Leeuw maar in dat van de Kreeft. Het sterrenbeeld van Vissen bijvoorbeeld moet men trouwens niet proberen op te zoeken in de periode 20 februari tot 20 maart want de zon verhinderd het zicht erop. Het beste probeert men dat zes maand later, in augustus.
Anderzijds, wie dan toch geïnteresseerd is in wat er verteld wordt over het karakter van iemand die in de periode van 20 februari tot 20 maart geboren is, de website https://www.horoscooptarot.nl/sterrenbeeld-vissen.html geeft daar enig idee over:
 
Fantasierijk en gevoelig
Mededogend en aardig
Onzelfzuchtig en onwerelds
Intuïtief en sympathiek
 
Maar aan de andere kant…
 
Escapistisch en idealistisch
Geheimzinnig en vaag
Zwakke wil en makkelijk te misleiden
 
Wie echter geen belang aan zulke beschrijvingen hecht, zal er niet gauw over denken in termen als: “De poes likt hare poot, nu komt er bezoek”. Want het bijgeloof stelde een ‘driekanten turf’ en het pootlikken van de poes onder de goede voortekens: het zou dus een vriendendag worden.

Fons Vandendael

Bronnen

http://www.allesoversterrenkunde.nl/!/sterrenkunde/stoomcursus/_detail/gli/de-dierenriem/
https://www.astrovdm.com/KE_Dierenriem_VAT0809.htm
https://www.horoscooptarot.nl/sterrenbeeld-vissen.html
Harrebomée P.J., Spreekwoordenboek der Nederlandsche Taal (1856-1870), Kemink en Zoon, Utrecht.

Beknopte privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren, Blankaart 10, 3061 Leefdaal, voor het ledenbeheer en activiteiten, op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om heemkunde en aandacht voor de lokale en regionale geschiedenis in Tervuren en omstreken te stimuleren, uit te diepen, onder de aandacht te brengen en zichtbaar te maken in Tervuren, Duisburg, Vossem en Moorsel.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verder verwerken, volstaat het ons dat mee te delen op het adres heemkundetervuren@gmail.com of het e-mailadres van een van de bestuursleden (zie op onze website of in onze publicatie ‘Het Horentje’ de bladzijde ‘contact’ / ‘bestuur’). Op bovengenoemd adres (of e-mailadressen van bestuursleden) kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

E-mail aan de Heemkundige Kring

Berichten en vragen aan de heemkundige kring kunnen van nu af aan ook gestuurd worden aan volgend adres: heemkundetervuren@gmail.com

Ze zullen beantwoord worden door de persoon die verantwoordelijk is voor de materie die er het onderwerp van uitmaakt.