Koninklijke Heemkundige Kring Sint Hubertus Tervuren


De Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren is een vereniging zonder winstoogmerk, die werd gesticht in 1946 door een handvol Tervurenaars met belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis.

De doelstellingen van de Kring zijn :

  • de studie van de Tervuurse geschiedenis en folklore
  • het verzamelen van heemkundige, natuurkundige en artistieke voorwerpen
  • de inrichting van een plaatselijk museum.

Zoals het een heemkundige kring betaamt, draagt de vereniging zorg voor het plaatselijke erfgoed, onder welke vorm dat ook bewaard is : bouwkundig, landschappelijk, archeologisch, archivalisch, picturaal...

 

Tijdperk van reflectie en ontdekking

“De dag van gisteren is verleden,
de dag van heden: wil die goed besteden,
de dag van morgen is verborgen.”

Stilaan komen we tot een apotheose van de vier jaar herdenkingen van de Groote Oorlog. Daarin hebben we tot nu toe geprobeerd om telkens – in elk nummer van ons tijdschrift – iets te schrijven over bepaalde aspecten van deze vier jaar durende, miserabele periode. Zowel van de strijdenden van de eerste dagen als van de soldaten in de loopgraven aan het IJzerfront, en ook over de mensen die thuis moesten zien te overleven. Het waren tenslotte allemaal mensen van bij ons, geliefden, kennissen of mensen die onze voorouders vaagweg gekend hebben bij hun dagelijkse bezigheden. Hun namen staan geschreven in menige familiegeschiedenis. Gedurende dit jaar zullen we niet nalaten om nog wel een en ander te schrijven over deze Groote Oorlog, onder de vlag van de herdenking.

In deze ‘herdenkingsslag’ staan we niet alleen. Ook het gemeentebestuur van Tervuren en allerlei verenigingen hebben daartoe hun steentje bijgedragen en zullen dat nog doen. Zo plant de gemeente een loopgraaf van balken, van tussen de gebouwen van het Hoefijzer naar de overkant van de straat in de warande, tot voor de Sint-Hubertuskapel, met een verwijzing naar kollenbloemen. Een heel programma aan activiteiten staat nog op stapel in de loop van dit jaar. Ook wij plannen nog een tentoonstelling naar het eind van dit jaar toe, met evenveel zorg en toewijding als we deden bij het begin van de herdenkingen in 2014. Die zal jammer genoeg niet meer zo groot zijn als vier jaar geleden omdat we niet meer over een even grote ruimte beschikken maar de tentoonstellingsruimte in het CC Warandepoort zal daar evengoed voor geschikt zijn. We hopen jullie daar allemaal te mogen begroeten.

Fons Vandendael

E-mail aan de Heemkundige Kring

Berichten en vragen aan de heemkundige kring kunnen van nu af aan ook gestuurd worden aan volgend adres: heemkundetervuren@gmail.com

Ze zullen beantwoord worden door de persoon die verantwoordelijk is voor de materie die er het onderwerp van uitmaakt.