Koninklijke Heemkundige Kring Sint Hubertus Tervuren


De Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren is een vereniging zonder winstoogmerk, die werd gesticht in 1946 door een handvol Tervurenaars met belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis.

De doelstellingen van de Kring zijn :

  • de studie van de Tervuurse geschiedenis en folklore
  • het verzamelen van heemkundige, natuurkundige en artistieke voorwerpen
  • de inrichting van een plaatselijk museum.

Zoals het een heemkundige kring betaamt, draagt de vereniging zorg voor het plaatselijke erfgoed, onder welke vorm dat ook bewaard is : bouwkundig, landschappelijk, archeologisch, archivalisch, picturaal...

 

Met een bruisende verwoedheid

 

Had ik onlangs niet in Het Horentje beweerd dat onze kring in het jaareinde op een spa-bruis leek omdat er zoveel te gebeuren stond? Het ‘bruisen’ werd dan gewoonlijk wel in verband gebracht met (koolzuurhoudende) vloeistoffen “die in een gistenden of kokenden toestand verkeeren”, maar bij ons komt het ook voor, “met een bruisende verwoedheid” nog wel. Eigenlijk bruist het in onze kring wel al langer dan in het jaareinde alleen. Het is niet enkel omdat er dan net een voordracht doorging over het Hertogenkasteel in GC Warandepoort, of een tentoonstelling over de pastorie – die trouwens nog tot 14 januari 2018 loopt – of dat we in december weer eens een midwinterwandeling organiseerden, dat we al over het bruisen spreken.

Net nog keek ik in een tabel die opgemaakt werd om ons de chronologie van de kring in herinnering te houden en zag dat het al bijna vijf jaar is dat we verhuisden van de Vander Achterstraat (Bomma, weet je nog wel) naar het nieuwe AC, waar we een nieuw opslagsysteem vonden om onze archieven in te bewaren, de zogenaamde verrijdbare kasten. April 2013 was het. De volgende maanden waren we zoet met het weer organiseren en klasseren van alle collecties boeken, tijdschriften en fondsen. We zijn er eigenlijk nog steeds mee bezig. Met een bruisende verwoedheid.

Dat we met deze kring ook een groot aanpassingsvermogen en flexibiliteit aan de dag moeten leggen, ondervonden we ook nog eens toen in januari 2014 problemen opdoken voor wat de stabiliteit betrof in het museum Hof van Melijn. We waren net bezig met de organisatie van de tentoonstelling ‘Tervuren en de Groote Oorlog 1914-1918’ en daaropvolgend in 2015 de tentoonstelling ‘Tervuren in de strips’. Voor beide tentoonstellingen moesten we uitwijken naar andere lokalen. We hadden het geluk lokalen te vinden in het Hoefijzer en in de Broekstraat en togen aan de slag… met bruisende verwoedheid.

Het bruist, het bruist, omdat we ook niet kunnen zwijgen over de lamentabele toestand van de pastorie. En het heeft effect. Want nu schreef ook het Nieuwsblad er al over, op 28 november, bij monde van onze voorzitter. Dat wel.

“Zyt gy verzekert, dat hy u, in zyn bruischenden vaart, niet weg zal slepen van dien grond, waar langs gy zo luchtig heendribbelt?”

 

Fons Vandendael

E-mail aan de Heemkundige Kring

Berichten en vragen aan de heemkundige kring kunnen van nu af aan ook gestuurd worden aan volgend adres: heemkundetervuren@gmail.com

Ze zullen beantwoord worden door de persoon die verantwoordelijk is voor de materie die er het onderwerp van uitmaakt.