Koninklijke Heemkundige Kring Sint Hubertus Tervuren


De Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren is een vereniging zonder winstoogmerk, die werd gesticht in 1946 door een handvol Tervurenaars met belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis.

De doelstellingen van de Kring zijn :

  • de studie van de Tervuurse geschiedenis en folklore
  • het verzamelen van heemkundige, natuurkundige en artistieke voorwerpen
  • de inrichting van een plaatselijk museum.

Zoals het een heemkundige kring betaamt, draagt de vereniging zorg voor het plaatselijke erfgoed, onder welke vorm dat ook bewaard is : bouwkundig, landschappelijk, archeologisch, archivalisch, picturaal...

 

Boogschutter

Met deze boogschutter willen we het natuurlijk niet hebben over een lid van de Sint-Sebastiaanvereniging maar wel over een fenomeen dat zich ter hoogte van de sterrenhemel bevindt. Volgens de leer van de astrologie manifesteert de boogschutter zich – middels de plaats die de zon inneemt aan de sterrenhemel – tussen 23 november en 21 december. Dat sterrenbeeld heeft vele namen, die we allemaal niet zullen opnoemen. Er is vooreerst de naam die in Romaanse talen is overgeleverd: ‘Sagittarius’. De meest gebruikte termen zijn Latijns met de betekenis van pijl- of boogdrager. Door Boogschutter voor te stellen als een centaur of een paardmens – een mythologisch wezen dus, dat half mens en half paard is – wordt het sterrenbeeld ‘centauri arcus’ en ‘centauri sagitta’ genoemd.

Centauren waren dus paardmensen, poneert Teunis Pluim: “Gedrochtelijke paarden, wier hals en kop uit een menselijk bovenlijf bestond. Zij huisden in wilde bergstreken en waren zeer bevreesd, omdat ze met uitgerukte bomen wierpen en wild en woest zonder enige wet voortleefden.”

Al in heel oude tijden zal de mens het paard als metgezel gehad hebben in de krijgskunst. En het oude fabelbeeld van de centaur – een schutter, half mens, half paard – wekt het vermoeden dat het zien van een gewapende ruiter een diepe indruk zal gelaten hebben bij de vroegste tegenstrevers.

Het type van de centaur in de archaïsche kunst zou zijn volmaakte vorm gevonden hebben in het atelier van de kunstenaar Phidias, zoon van Charmides, in de vijfde eeuw voor Christus. Hij was ook de bouwmeester van het Parthenon.

In verband met het sterrenbeeld wordt er verwezen naar de mythische figuur Crotus, de zoon van Pan en Euphemes. Crotus groeide op samen met de negen muzen, dochters van Zeus (of van Gaia en Uranus), omdat zijn moeder er de voedster van was. Daarmee was hij dus in goed gezelschap: de muzen waren namelijk de godinnen van de kunst en de wetenschap en ze stelden de inspiratie voor. Muzen vertoefden het liefst op bergen.

Maar nu komt het: want volgens de website van Eddy Claesen is Boogschutter een extravagante zoener. Hij (of zij) kust avontuurlijk, liefdevol, adembenemend maar vooral hartstochtelijk. Goed dat er nog medemensen zijn die dát voor ons uitvlooien.

Fons Vandendael

Bronnen

GLORIEUX, B., ‘Benamingen en mythologische achtergrond van sterrenbeelden in Germanicus’ Aratea’, (2010), masterverhandeling UGent.
PLUYM, T., ‘Wetenswaardig allerlei: bijdragen tot algemeene kennis voor studeerenden bijeenverzameld door T. Pluym’, (1922), Groningen.
WNT
www.eddyclaesen.be : ‘Hoe zoen jij sterrenbeeld?

Beknopte privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren, Blankaart 10, 3061 Leefdaal, voor het ledenbeheer en activiteiten, op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om heemkunde en aandacht voor de lokale en regionale geschiedenis in Tervuren en omstreken te stimuleren, uit te diepen, onder de aandacht te brengen en zichtbaar te maken in Tervuren, Duisburg, Vossem en Moorsel.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verder verwerken, volstaat het ons dat mee te delen op het adres heemkundetervuren@gmail.com of het e-mailadres van een van de bestuursleden (zie op onze website of in onze publicatie ‘Het Horentje’ de bladzijde ‘contact’ / ‘bestuur’). Op bovengenoemd adres (of e-mailadressen van bestuursleden) kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

E-mail aan de Heemkundige Kring

Berichten en vragen aan de heemkundige kring kunnen van nu af aan ook gestuurd worden aan volgend adres: heemkundetervuren@gmail.com

Ze zullen beantwoord worden door de persoon die verantwoordelijk is voor de materie die er het onderwerp van uitmaakt.